News and Event furniture :Promotion ไตรมาสเดือน เมษายน 2014: SURE Furniture

Promotion ไตรมาสเดือน เมษายน 2014

1 เม.ย. 2557 / ADMIN SURE

Promotion ไตรมาสเดือน เมษายน 2014


เรียนท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
      ทางบริษัทได้จัดทำ Premotion ไตรมาส เดือนเมษายน 2014 ส่งเสริมการขายรายสามเดือน โดยทางเราได้ลดราคาสินค้าเฟอร์นิเจอร์ให้กับลูกค้าคนพิเศษของเรา ด้วยเฟอร์นิเจอร์หลากหลายอย่างด้วยกัน อาทิ เช่น
     เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน –Work Office Furniture
     เฟอร์นิเจอร์ห้องครัว– Kitchen Furniture
     เฟอร์นิเจอร์เก้าอี้สำนักงาน– Office Chair
และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายสามารถติดตาม
รับชมได้ที่   E-Catalog   และเลือกซื้อ ได้กับ
ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของบริษัทได้ทั่วประเทศค่ะ

social