Tip and Idea for furniture :การเลือกเก้าอี้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน: SURE Furniture

การเลือกเก้าอี้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

19 ม.ค. 2560 / ADMIN SURE

การเลือกเก้าอี้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน


   ในการเลือกซื้อเก้าอี้ให้พิจารณาที่ลักษณะของงานเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นให้พิจารณาลักษณะของแต่ละบุคคล และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณา ร่วมกับความเหมาะสมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น โต๊ะ แป้นพิมพ์ จอคอมพิวเตอร์ ที่วางพักเท้า ซึ่งจากงานวิจัยเป็นที่ทราบกันว่าแรงดันในหมอนรองกระดูกสันหลังขณะนั่งจะสูงกว่าขณะยืน ดังนั้นในการนั่งนานๆ ในท่าทางที่ไม่เหมาะสม อาจมีผลต่อการปวดหลัง ซึ่งสืบเนื่องจากหมอนรองกระดูกสันหลัง หรือกล้ามเนื้อหลัง ที่ทำงานหรือถูกยึดเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นเก้าอี้ที่ดีมีลักษณะและการปรับดังนี้

    * เบาะนั่งควรเอียงมาด้านหน้า เพื่อกันการลดการกดของขอบหน้าของเบาะกับด้านหลังของสะโพก และส่งเสริมให้ลุกขึ้นลงได้ง่าย

    * ระดับความสูง ขึ้นอยู่ดับความสูงของผู้ใช้ ความสูงของโต๊ะ และชนิดของงาน ซึ่งความสูงของเก้าอี้ควรสูงพอที่จะทำงานได้สะดวก

    * ควรปรับระดับความสูงได้ในขณะนั่งเบาะนั่งจะอยู่ที่ระดับข้อพับเข่า โดยเมื่อนั่งเท้าจะวางราบกับพื้น และเบาะนั่งจะไม่กดต่อหลังเข่า

    * หากโต๊ะที่นั่งสูง สามารถปรับให้เก้าอี้สูงตามได้ แต่ต้องหาที่พัก หรือที่รองเท้าเพื่อยกระดับเท้าให้สูงขึ้น

    * เบาะนั่งควรมีขนาดใหญ่ โดยที่เมื่อนั่งเต็มกันแล้ว ส่วนหลังต้องพิงกับ พนักพิงพอดี พร้อมสามารถงอเข่าได้ และขยับขาไปมาได้อย่างสะดวก

    * เก้าอีเควรมีที่พักแขน ที่มีความสูงอยู่ในตำแหน่งที่เมื่อนั่งแบบสบยๆ ศอกของผู้ใช้จะไม่ถูกดันจนไหล่ต้องยก และเมื่อนั่งแบบตัวตรงศอกก็ไม่ลอย ขึ้นและศอกยังมีการพยุงจากที่พักแขนอยู่

   หวังว่าท่านผู้อ่านทุกท่านได้ลองนำเอาข้อแนะนำเอาข้อแนะนำนี้ไปทดลองใช้ร่วมกับการ ปรับจอความพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้กล่าวไปบ้างแล้ว และหวังว่าท่าน คงจะได้ประโยชน์ไป...ไม่มากก็น้อย

social