Tip and Idea for furniture :ทริค จัดโต๊ะทำงานเสริมดวงตามวันเกิด: SURE Furniture

ทริค จัดโต๊ะทำงานเสริมดวงตามวันเกิด

6 ก.พ. 2562 / ADMIN SURE

ทริค จัดโต๊ะทำงานเสริมดวงตามวันเกิด


      ต้องยอมรับกันอย่างหนึ่งว่า คนไทยมีความเชื่อในเรื่องของฮวงจุ้ยและการเสริมดวงประจำวันเกิดเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากการเลือกสีรถ การเลือกสีกระเป๋าสตางค์ ไปจนถึงการเลือกสีเสื้อผ้า และการเลือกทำบุญประจำวันเกิด (เช่น เกิดวันไหน ควรทำบุญอะไร) เพราะฉะนั้น สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด ก็คือเรื่องของโต๊ะทำงานที่เราใช้ทำงานกันอยู่เป็นประจำ เพราะถึงแม้ว่าคุณจะเสริมดวงกับทุกสิ่ง แต่ถ้าปล่อยให้โต๊ะทำงานรกรุงรัง หรือหันหน้าไม่ถูกทิศ ก็อาจทำให้เจอปัญหารุมเร้าได้เช่นกัน เราจึงขอแนะนำจัดโต๊ะทำงานเสริมดวงตามวันเกิดง่าย ๆ เพื่อให้ชีวิตหน้าที่การงานราบรื่นขึ้นกว่าเดิม
ต้องขออธิบายเรื่องของทิศโต๊ะทำงานให้เข้าใจเสียก่อน ซึ่งทิศที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ ประกอบไปด้วย 4 ทิศ คือ ทิศที่เป็นศรี ทิศที่เป็นเดช ทิศที่เป็นมนตรี และทิศที่เป็นกาลกินี ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ศรี หมายถึง การมีโชคลาภ มีทรัพย์สิน มีสง่าราศีทำให้ผู้คนยกย่อง มีความอยู่เย็นเป็นสุข
เดช หมายถึง ชื่อเสียงเกียรติยศ อำนาจบารมี ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและชีวิต
มนตรี หมายถึง การได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้ใหญ่ มีผู้ให้ความคุ้มครอง ในหน้าที่การงาน ก็คือเจ้านาย ผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
กาลกินี หมายถึง ปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นศัตรู อุปสรรค ความลำบาก ความชั่วร้าย ความเสียหาย เป็นต้น

     1.โต๊ะทำงานสำหรับคนเกิดวันจันทร์

       โต๊ะทำงานไม่ควรจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยเด็ดขาด เนื่องจากเป็นทิศแห่งกาลกินี และสีที่ไม่ควรมีบนโต๊ะทำงาน เนื่องจากเป็นกาลกินีเช่นกัน ก็คือสีแดง ส่วนการตั้งโต๊ะทำงานที่ดีและสีของโต๊ะทำงานที่ควรเลือกใช้นั้น มีให้เลือก 3 แบบ
ทิศ/สี ที่เป็นศรี – ทิศตะวันตกเฉียงใต้/สีดำ
ทิศ/ที่ เป็นเดช – ทิศใต้/สีเขียว
ทิศ/ที่ เป็นมนตรี – ทิศเหนือ/สีน้ำเงิน

     2.โต๊ะทำงานสำหรับคนเกิดวันอังคาร

      ไม่ควรหันโต๊ะทำงานไปทางทิศตะวันออก และไม่ควรมีสิ่งของที่เป็นสีขาววางอยู่บนโต๊ะ เพราะความเป็นกาลกินี ที่จะทำให้เกิดอุปสรรคต่าง ๆ มากขึ้น และถ้าหากต้องการเสริมดวงให้ถูกโฉลก ควรจัดโต๊ะทำงานและเลือกใช้สิ่งของที่มีสีดังนี้
ทิศ/สี ที่เป็นศรี – ทิศตะวันตก/สีเหลืองแก่ (สีไพล)
ทิศ/ที่ เป็นเดช – ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ/สีม่วง
ทิศ/ที่ เป็นมนตรี – ทิศตะวันตกเฉียงใต้/สีแดง

     3.โต๊ะทำงานสำหรับคนเกิดวันพุธ

      สำหรับคนเกิดวันพุธ จะแยกออกเป็น 2 ประเภท คือวันพุธกลางวัน และวันพุธกลางคืน คือ คนเกิดวันพุธกลางวัน คนเกิดวันนี้ ควรเลือกจัดโต๊ะทำงานให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ม ตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออก ห้ามหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นอันขาด สีของโต๊ะทำงานที่ควรเลือก คือสีเทา เหลือง ขาว และไม่ควรมีสิ่งของสีชมพูอยู่บนโต๊ะ คนเกิดวันพุธกลางคืน คนเกิดวันนี้ ควรเลือกจัดโต๊ะทำงานให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก, ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือห้ามหันหน้าไปทางทิศตะวันตก สีของโต๊ะทำงานที่ควรเลือก คือสีแดง ขาวนวล ม่วงเปลือกมังคุด และไม่ควรมีสิ่งของสีแสดอยู่บนโต๊ะ

     4.โต๊ะทำงานสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี

      ไม่ควรหันโต๊ะทำงานไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และไม่ควรมีสีดำ สีม่วงอยู่บนโต๊ะทำงาน แต่สามารถเลือกทิศและสีของโต๊ะทำงาน ตาม 3 รูปแบบนี้คือ
ทิศ/สี ที่เป็นศรี – ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ/สีแดง
ทิศ/ที่ เป็นเดช – ทิศเหนือ/สีน้ำเงิน
ทิศ/ที่ เป็นมนตรี – ทิศใต้/สีเขียว

     5.โต๊ะทำงานสำหรับคนเกิดวันศุกร์

      ห้ามหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และไม่ควรเลือกใช้โต๊ะทำงานที่มีสีเทา สีเปลือกมังคุด แต่ควรเลือกทิศที่ตั้งและสีของโต๊ะทำงานตามที่ต้องการดังต่อไปนี้
ทิศ/สี ที่เป็นศรี – ทิศตะวันออกเฉียงใต้/สีชมพู
ทิศ/ที่ เป็นเดช – ทิศตะวันตก/สีขาวเหลือง
ทิศ/ที่ เป็นมนตรี – ทิศตะวันออก/สีแสด

     6.โต๊ะทำงานสำหรับวันเสาร์

      ไม่ควรเลือกโต๊ะทำงาน หรือมีสิ่งของบนโต๊ะเป็นสีเขียว และไม่ควรตั้งโต๊ะทำงานหันหน้าไปทางทิศใต้ เพราะเป็นกาลกินีสำหรับคนเกิดวันนี้
ทิศ/สี ที่เป็นศรี – ทิศเหนือ/สีเทา
ทิศ/ที่ เป็นเดช – ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ/สีแดง
ทิศ/ที่ เป็นมนตรี – ทิศตะวันออกเฉียงใต้/สีชมพู

     7.โต๊ะทำงานสำหรับอาทิตย์

      ที่ไม่ควรสิ่งของบนโต๊ะทำงานมีสีฟ้า และไม่ควรหันหน้าไปทางทิศเหนือ ถ้าไม่อยากพบเจอปัญหาที่ยุ่งยากมากขึ้น ควรเลือกหันหน้าไปทางทิศต่อไปนี้และควรเลือกสิ่งของที่มีสีดังต่อไปนี้ จะช่วยเสริมดวงให้ดีกว่าเดิมได้
ทิศ/สี ที่เป็นศรี – ทิศใต้/สีเขียว
ทิศ/ที่ เป็นเดช – ทิศตะวันออกเฉียงใต้/สีชมพู
ทิศ/ที่ เป็นมนตรี – ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ/สีเทา

แหล่งที่มา officemate

social