Tip and Idea for furniture :ฮวงจุ้ยที่ดีสำหรับห้องนอน: SURE Furniture

ฮวงจุ้ยที่ดีสำหรับห้องนอน

16 ก.พ. 2560 / ADMIN SURE

ฮวงจุ้ยที่ดีสำหรับห้องนอน


   สำหรับบทความนี้เราจะให้ความสำคัญกับการจัดห้องนอนให้ถูกตามหลักฮวงจุ้ย เพราะห้องนอนนั้นเป็นห้องที่เราใช้ชีวิตอยู่มากกว่าครึ่งหนี่งของห้องทั้งหมดในบ้าน ดังนั้นหากเราต้องการให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยรายละเอียดของฮวงจุ้ยห้องนอนที่ดีมีดังต่อไปนี้

    1.ตำแหน่งเตียง หากเราสามารถจัดวางเตียงนอนได้อย่างถูกหลักฮวงจุ้ย จะทำให้เราสามารถนอนหลับได้สนิท ไม่ถูกรบกวนจากสภาวะภายในห้องนอนเป็นที่มาของการพักผ่อนที่มีประสิทธิภาพ ไม่ถูกรบกวนจากสภาวะภายในห้องนอน เป็นที่มาของการพักผ่อนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองได้ดี ไม่เจ็บป่วยง่าย มีทั้งสุขภาพการที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่สดใส โดยตำแหน่งเตียงที่ดีนั้น มีดังต่อไปนี้

    ไม่อยู่ตรงกับประตูห้องนอนและประตูห้องน้ำโดยตรง เพราะหากเตียงอยู่ตรงประตูพอดี จะทำให้ได้รับการรบกวน เมื่อมีคนเปฺดประตูห้องนอนและห้องน้ำดังกล่าว เป็นที่มาของการรบกวนการนอน หากจำเป็นต้องตั้งเตียงในตำแหน่งดังกล่าว ให้หาฉากกั้นมาบังไว้     อยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นประตู เพราะหากเราหันหลังให้ประตูจะทำให้ตกใจเวลาที่มีคนเปิดประตูห้องนอนเข้ามา จะทำให้เป็นคนที่ขี้ระแวงและตกใจง่าย แต่หากจำเป็นต้องตั้งเตียงในตำแหน่งดังกล่าวนั้น ให้หากระจกเงามาวางในตำแหน่งที่สะท้อนมองเห็นประตู

    'ไม่ควรวางหัวเตียงนอนพิงผนังด้านที่ติดประตูห้องนอนและประตูห้องน้ำ เพราะทุกครั้งที่มีการเปิดประตูห้องนอนและห้องน้ำ จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนบริเวณผนังดังกล่าว และจะรบกวนการนอนของเราได้ และควรนอนหันหัวเข้ากำแพง หรือหากเป็นหน้าต่างควรมีม่านชนิดที่กันแสงได้ดี เพื่อไม่ให้มีแสงสว่างมารบกวนการนอนได้'

    ไม่ควรนอนอยู่ใต้คาน, ใต้ขอบฝ้าหลุม หรือใต้แอร์ เพราะจะทำให้กระแสอากาศกดทับบริเวณนั้นมากเป็นพิเศษ เป็นที่มาของความเจ็บป่วยและกดดันหากจำเป็นต้องนอนจริงๆ ให้หาโคมไฟโลหะแสตนเลสรูปทรงโค้งมนมาตั้งไว้ในตำแหน่งตรงกับคานเพื่อให้ช่วยกระจายกระแสอากาศออกไป

    2.ตำแหน่งแอร์ ไม่ควรอยู่ทับตัวผู้นอน โดยเฉพาะการอยู่บนหัวผู้นอน เพราะนอกจากจะเป็นเหมือนลักษณะคานกดหัวแล้ว ลมเย็นจากแอร์อาจทำให้ป่วยหรือเป็นหัวดได้ง่าย ตำแหน่งแอร์ที่ดีควรอยู่ที่ปลายเท้าหรือเตียงและให้ผู้นอนสามารถมองเห็นได้

    3.ตำแหน่งประตูห้องนอน ไม่ควรอยู่ทางด้านหลังเตียงนอน หรือตรงกับเตียงพอดี โดยตำแหน่งประตูห้องนอนที่ดีที่สุด ควรอยู่เยื้องกับเตียงและให้ผู้นอนสามารถมองเห็นได้

    4.ตำแหน่งโต๊ะทำงาน หากต้องการมีโต๊ะทำงานในห้องนอน ควรอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ใกล้หน้าต่าง เพื่อให้สามารถมองออกไปได้กว้างไกล เป็นที่มาของการมีจินตนาการที่ดี โดยหากดีที่สุดให้ตั้งโต๊ะอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นประตูห้องนอน และไม่อยู่ใต้แอร์ คาน หรือฝ้าหลุมด้วย

    5.ไม่ควรมีเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องนอน เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ หรือตู้เย็นในห้องนอน เพราะจะเป็นอุปกรณ์ที่รบกวนการนอนของท่านได้

    อย่างไรก็ตามการพิจารณาข้างต้นยังเป็นเพียงการพิจารณาในศาสตร์ฮวงจุ้ยเชิงชัยภูมิ (Landform Feng Shui) เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และหากต้องการให้สามารถจัดฮวงจุ้ยห้องนอนได้ดีที่สุด ท่านควรได้รับคำปรึกษาทางด้านการจัดฮสงจุ้ยในศาสตร์ด้านองศาทิศทาง (Compass Theory Feng Shui) ควบคู่กันไปด้วย โดยท่านสามารถได้รับคำปรึกษาได้จากซินแสผู้มีประสบการณ์ครับ

social