Tip and Idea for furniture :เคล็ดลับสู่ความสำเร็จง่าย ๆ เพียงแค่รู้จักการจัดวางของบนโต๊ะ: SURE Furniture

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จง่าย ๆ เพียงแค่รู้จักการจัดวางของบนโต๊ะ

22 พ.ค. 2561 / ADMIN SURE

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จง่าย ๆ เพียงแค่รู้จักการจัดวางของบนโต๊ะ


      โต๊ะทำงานประกอบไปด้วยเครื่องมือหลัก ๆ เลยก็คือ คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ และเมาส์ และบางคนยังมีอุปกรณ์อีกจำนวนหนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะคอม ทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็น บางชิ้นก็ใช้นาน ๆ ครั้ง จึงต้องมีการจัดวางอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นให้เกิดเหมาะสม เพราะจะทำให้สะดวกและเต็มที่ในการทำงานมากขึ้น

    1.ของที่ใช้งานบ่อยเอาไว้ใกล้ตัว

เช่น พนักงานรับโทรศัพท์ต้องรับโทรศัพท์ตลอดเวลา ตำแหน่งของโทรศัพท์ควรอยู่ในพื้นที่ทำงานนี้

    2.หากอุปกรณ์นั้นมีน้ำหนักเบาและใช้บ่อย แต่ไม่ถึงขนาดบ่อยมาก

เช่น ปากกา และอุปกรณ์สำนักงานบางอย่าง อาจวางไว้ในพื้นที่ครึ่งวงกลมหยิบเอื้อมได้ โดยไม่ต้องลุกยืนเพราะเวลาจะใช้สามารถเอื้อมหยิบได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกล้ามเนื้อและข้อต่อไหล่

    3.อุปกรณ์ที่หนักแม้ไม่ใช้บ่อย

ควรอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้ขอบโต๊ะซ้ายหรือขวาใกล้ตัวผู้ใช้ไม่ควรให้อยู่ ลึกเข้าไปบนโต๊ะ เพราะการเอื้อมหยิบของหนักมีผลทำให้ไหล่ต้องทำงานหนัก และแรงกดต่อหมอนรองกระดูกสันหลังมากขึ้น ดังนั้นเวลาจะหยิบใช้สามารถลุกขึ้นยืนหรือเลื่อนเก้าอี้เข้าใกล้ซึ่งจะสะดวกแก่การหยิบได้

    4.ของที่เบาแต่ขนาดใหญ่สามารถวางไว้บนส่วนลึกด้านในของโต๊ะได้

เพราะการเอื้อมหยิบสามารถทำได้ โดยมีผลต่อไหล่และหลังไม่มากนัก

    5.การจัดวางควรให้เหมาะกับลำดับของการทำงาน

เช่น ถ้าต้องอ่านแล้วพิมพ์หรือเขียน ให้วางงานที่ต้องอ่านไว้ด้านซ้าย และอุปกรณ์ที่ใช้เขียนหรือพิมพ์ อยู่ตรงกลาง เพราะลักษณะของภาษาไทยต้องอ่านจากซ้ายมาขวา เวลาเขียนหรือพิมพ์ ก็จากซ้ายมาขวาเช่นกัน

    6.วางอุปกรณ์ตามการใช้งานของมือ

เช่น ถ้าใช้มือขวาเป็นหลัก อุปกรณ์ในการเขียน โทรศัพท์ อุปกรณ์ที่ใช้มือขวา ควรวางไว้ด้านขวาน

    7.ความสูงของชั้นต้องถูกออกแบบสำหรับคนตัวเตี้ย

เพราะตำแหน่งที่คนตัวเตี้ยเอื้อมถึง คนตัวสูงก็เอื้อมถึงเช่นกัน ถ้าต้องใช้บันไดจะมีผลเรื่องของความปลอดภัยและไม่สะดวกในการทำงาน

    8.ของที่ใช้บ่อยควรวางในชั้นที่มีความสูงที่ระดับเอวถึงระดับสายตา

    9.ของที่มีน้ำหนักมาก

ควรอยู่ในชั้นระดับเอวหรือ ต่ำกว่านั้นลงมาเล็กน้อยแต่ไม่ต่ำกว่าระดับกำปั้นในขณะกำมือยืนตรงแขนอยู่แนบกับลำตัว

    10.ถ้าหนักมาก ๆ จนไม่สามารถยกได้

ก็ให้อยู่ในระดับต่ำสุด เพื่อสะดวกต่อการดึงลาก

social