กาญจนบุรี

ร้านค้าตัวแทนจัดจำหน่ายที่รวมไว้ ณ ที่นี้ ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ใกล้บ้านคุณ ต่างส่วนภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย.


บจก. กนกเพชร เซ็นเตอร์


160/257 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000.

ยงเฮ้าส์ เฟอร์นิเจอร์

(034) 527 777

88 หมู่ที่9 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000.

แสงทองเฟอร์นิเจอร์


955 หมู่ที่ 1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160.

กลุ่มบริษัท บี.ซี.เอฟ. เลขที่ 1/23,1/34 หมู่ 7
ซอยเพชรเกษม 122 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130.

>>