ลำปาง

ร้านค้าตัวแทนจัดจำหน่ายที่รวมไว้ ณ ที่นี้ ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ใกล้บ้านคุณ ต่างส่วนภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย.


ปางทองเฟอร์นิเจอร์ (ลำปาง)

(054) 225 456-7

367/4 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100.

ริมวังเฟอร์นิเจอร์ (ขายถูก)

(054) 224-886

385/1-4 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100.

หจก. น้ำล้อมเคหะภัณฑ์

(054) 223-396

143-145 ถ.ทิพย์วรรณ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000.

กลุ่มบริษัท บี.ซี.เอฟ. เลขที่ 1/23,1/34 หมู่ 7
ซอยเพชรเกษม 122 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130.

>>