มหาสารคาม

ร้านค้าตัวแทนจัดจำหน่ายที่รวมไว้ ณ ที่นี้ ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ใกล้บ้านคุณ ต่างส่วนภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย.


บจก. สารคามเฟอร์นิเจอร์

(043) 713 322-3

26 ถ.สารคาม - วาปีปทุม ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000.

สมานชัยเฟอร์นิเจอร์

018 718 643

65 หมู่ที่ 8 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170.

หจก. อิสานเฟอร์นิเจอร์ จ.มหาสารคาม

(043) 722 486

421 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000.

กลุ่มบริษัท บี.ซี.เอฟ. เลขที่ 1/23,1/34 หมู่ 7
ซอยเพชรเกษม 122 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130.

>>