พัทลุง

ร้านค้าตัวแทนจัดจำหน่ายที่รวมไว้ ณ ที่นี้ ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ใกล้บ้านคุณ ต่างส่วนภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย.


ชวนฝันเฟอร์นิเจอร์

084 251 3114

287/1 หมู่ที่ 1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 สาขา 1.

อังคณา

(074) 611 912

70-72 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000.

กลุ่มบริษัท บี.ซี.เอฟ. เลขที่ 1/23,1/34 หมู่ 7
ซอยเพชรเกษม 122 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130.

>>