Furniture : FR-120 : SURE Furniture

Category

โต๊ะพับหน้าหวายสาน 4 ฟุต

ID : FR-120

Color : ดำ

Size : W. 60.00 x L. 122.00 x H. 74.00 cm.

หน้าโต๊ะ : เป็น HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE) ปั้มลายหวาย สีดำ ขอบโต๊ะหนา 4.3 ซม.

ขาโต๊ะ : ขาเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 25.0 x 1.0 มม. สีดำเกล็ดเงิน (BLACK HAMMER)

*** สินค้าสามารถรองรับน้ำหนักได้ 150 กก. โดยการกระจายน้ำหนัก***

ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ Office Furniture และ Home Furniture.