OFFICE CHAIR

 เก้าอี้ผู้บริหารแนวคิดใหม่ ที่มาพร้อมสไตล์เฉพาะตัวให้การเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นไปได้อย่างอิสระตามความต้องการ.