OFFICE CHAIR

 เก้าอี้ผู้บริหารแนวคิดใหม่ ที่มาพร้อมสไตล์เฉพาะตัวให้การเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นไปได้อย่างอิสระตามความต้องการ.

ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ Office Furniture และ Home Furniture.