เอกชน

ผลงาน / โครงการ

Work

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (ผู้ผลิตเบียร์ช้าง)

Work

บมจ. แสงโสม และกลุ่มบริษัทในเครือ

Work

บมจ. อาหารสากล (ผู้ผลิตน้ำผลไม้ u-nif)

Work

บจก. ไทยกลีเชอรีน

Work

หจก. เภตรารุ่งเรือง (โตโยต้า)

Work

บจก. แม็กช์ แวลูเทคโนโลยี

Work

บจก. แอลเอไบชิเคิ้ล (ประเทศไทย)

Work

บจก. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

Work

บมจ. ทานตะวันอุตสาหกรรม

Work

บจก. เดอะมออล์ กรุ๊ป

Work

บมจ. การบินกรุงเทพ

Work

บจก. แพนดอร่าโพรดักชั่น

Work

บจก. สำนักงานกฎหมายกรัณฑ์ และกลุ่มบริษัทในเครือ