ประจวบคีรีขันธ์

ร้านค้าตัวแทนจัดจำหน่ายที่รวมไว้ ณ ที่นี้ ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ใกล้บ้านคุณ ต่างส่วนภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย.


กิตติศักดิ์ เฟอร์นิเจอร์

(032) 552 339

16/78 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140.

ราชาเฟอร์นิเจอร์

(032) 542 534

10/12 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120.

ลิ้มจงเง็กพานิช

(032) 691 111

307 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม-ชายทะเล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140.

กลุ่มบริษัท บี.ซี.เอฟ. เลขที่ 1/23,1/34 หมู่ 7
ซอยเพชรเกษม 122 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130.

>>