ยะลา

ร้านค้าตัวแทนจัดจำหน่ายที่รวมไว้ ณ ที่นี้ ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ใกล้บ้านคุณ ต่างส่วนภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย.


หจก. บุญสินเฟอร์นิเจอร์

(073) 212 588

53-55 ถ.ยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000....

หจก. ฟ้าใสประดับเรือน

(073) 255 333

387/1 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา 95000 เบอร์โทร (073) 255 333.

หจก. เคเฮ้าส์ (ยะลา)

(073) 244 681-1

56-64 ถ.ภูมาชีพ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000.

กลุ่มบริษัท บี.ซี.เอฟ. เลขที่ 1/23,1/34 หมู่ 7
ซอยเพชรเกษม 122 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130.

>>