ภาคเหนือ

ร้านค้าตัวแทนจัดจำหน่ายที่รวมไว้ ณ ที่นี้ ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ใกล้บ้านคุณ ต่างส่วนภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย.


จันทร์เฟอร์นิเจอร์

(053) 304-552-3

60/6 หมู่ที่ 4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000.

ช.วานิชเฟอร์นิเจอร์

(055) 214-866-7

31/79 ถ.ธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000.

ช้างการไฟฟ้า     

0-5678-1438

2250-2251 หมู่ 11 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140.

กลุ่มบริษัท บี.ซี.เอฟ. เลขที่ 1/23,1/34 หมู่ 7
ซอยเพชรเกษม 122 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130.