Furniture : HB-1710 : SURE Furniture

Category

STOOL BAR "HUGO"

ID : HB-1710

Color : สีเคลียร์

Size : W. 44.00 x D. 44.00 H. 76.00 cm.


ที่นั่ง : ฐานที่นั่ง ขนาด 30.50 x 30.50 ซม. ความหนาเหล็ก 2.0 มม.

**สินค้าสามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 100 กิโลกรัม**