Furniture : HB-1711 : SURE Furniture

Category

STOOL BAR "SAMBA"

ID : HB-1711

Color : สีชาร์โคล์

Size : W. 51.00 x D. 55.00 x H. 110.50 cm.


พนักพิง : โครงแป๊ปกลม ขนาด 19.0 มม. ความหนาเหล็ก 1.0 มม.
ที่นั่ง : ฐานที่นั่ง ขนาด 38.00 x 38.00 ซม. ความหนาเหล็ก 1.0 มม.

**สินค้าสามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 100 กิโลกรัม**