Furniture : ZDK-1822 : SURE Furniture

Category

ชุดโต๊ะทำงาน 1.8 เมตร 2 กล่องลิ้นชักซ้ายขวา

ID : ZDK-1822

Color :

Size : W 180cm. x D 80cm. x H 75cm.

ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ Office Furniture และ Home Furniture.